Лични данни

Политика на конфиденциалност и защита на вашите данни

 

Сайтът Karat-Service.net изисква от Вас, нашите клиенти, единствено въвеждането на информация необходима за правилната и точна доставка до дома или офиса.
 
Това е :
  • Информация за адреса на доставка.
  • Име, под което сте се регистрирали и съхраняваме вашите данни.
  • Телефонен номер, който в комбинация с вашето име служи за достъп до профила ви.
  • Имейл адрес – макар не задължителен, адреса на електронната Ви поща спомага за по-ефективната комуникация с Вас.
 
Сайтът Karat-Service.net по никакъв начин не предоставя никаква част от вашата информация на трети лица или компании. Цялата информация се използва само и единствено от Karat-Service.net за целите на обработката и изпълнението на поръчките.
 
Ние сме регистриран администратор на лични данни и сме вписани в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен номер №422798.

Последни

Панти Asus Pro60