Класификация на техника втора употреба

Класификация на лаптопи втора употреба

Лаптоп, класифициран като А клас:


1. Работи според предназначението си и няма видими забележки по дисплея в работещо състояние.

2. Няма счупвания около портовете – липсващи парченца или малки пукнатини, които да нарушават нормалното ползване на артикула.


Лаптоп, класифициран като А минус (-) клас:


3. Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителни забележки по дисплея - драскотини и/или малки петна.


4. Възможни са забележки по корпус вследствие на транспорт или употреба, които са незначителни.


Лаптоп, класифициран като В клас:


5. Работи според предназначението си, като е възможно да има видими забележки по дисплея - драскотини и/или петна.

6. Възможно е да има липсващи декоративни елементи, например: капачета на панти, уплътнителни планки към батерия, счупена охлаждаща решетка, пукнатини или счупвания по корпуса.


Не са критерии и не се взимат под внимание за всички класове:


7. Всички лаптопи, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).


8. Износеността и степента на употреба, както и липсата на елементи като уплътнителни гумички, капачета и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.

9. Наличието на изгорели пиксели или суб-пиксели.

10. Сервизно запечатан порт, например: locked USB.


Батерия на лаптоп


11. Дефектна батерия (Defect) – дефектна е тази батерия, която не е в състояние да издържи повече от 5 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.

12. Слаба батерия (Weak) – слаба батерия е тази, която не е в състояние да издържи повече от 29 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.

13. ОК батерия (OK) – батерия, която е в състояние да издържи повече от 30 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.

14. Не е критерий и не се взима под внимание:

– Времетраене на работа на батерията, различно от горепосочените. Издръжливостта на батерията за лаптоп варира в зависимост от: начина, по който се използва лаптопът- дали режимът на пестене на електроенергия е включен, моментното натоварване.


Класификация на монитори втора употреба

Монитор, класифициран като А клас:


1. Работи според предназначението си и няма видими забележки по дисплея.


 


Монитор, класифициран като А минус (-) клас:


2. Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителни забележки по корпус и/или дисплея.


 


Монитор, класифициран като В клас:


3. Работи според предназначението си, като има забележка по дисплея и/или корпуса, но те не пречат на функционалността му.


 


Не са критерии и не се взимат под внимание:


4. Всички монитори, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).


5.  Следи от употреба по корпуса на монитора.

6. Наличието на изгорели пиксели или субпиксели, когато са до десет броя на целия екран.


Класификация на компютри втора употреба

Компютър, класифициран като А клас:


1. Работи според предназначението си и е без забележки по корпус като счупени участъци и др.


 


Компютър, класифициран като В клас:


2. Работи според предназначението си, като е възможно да има забележки по корпус като: липсващи или счупени елементи на кутията или малки пукнатини, които грубо нарушават само естетическия вид на артикула. Например – счупен или пукнат преден панел.

3. Работи според предназначението си, като е възможно да има забележки по външните портове като: PS2, VGA,USB конектори и др.


 


Не са критерии и не се взимат под внимание:


4. Всички компютри, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).

5. Износеността и степента на употреба, в това число липсата на декоративни и уплътнителни елементи като крачета, капачета, гумички и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.


Последни

Панти Asus Pro60